Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Archiv

2019-11-05 - Záchranáři mají erudici, a nyní i důležité informace


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. (ZZS ZK) úspěšně dokončila realizaci projektu: „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“. Podstatou tohoto projektu bylo vytvoření informačního systému, který umožní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi ZZS ZK a zdravotnickými zařízeními Zlínského kraje (tj. Krajskou nemocnicí T. Bati, Kroměřížskou nemocnicí, Uherskohradišťskou nemocnicí a Vsetínskou nemocnicí).

Celková hodnota investice činila 10 461 tis. Kč a byla z 90 % financována evropskými fondy (IROP 6).

Pomocí této elektronické komunikace mohou záchranáři získat zdravotní údaje o pacientovi z výše uvedených zdravotnických zařízení již v průběhu cesty do místa zásahu. Tyto údaje jim poskytnou důležité informace o zdravotním stavu pacienta (např. jaké léky v průběhu hospitalizace užíval, zda je pacient alergik, zda má implantován kardiostimulátor, jaká jiná onemocnění má, atd.), čímž se urychlí a dále zkvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) v místě zásahu.

V případě, že je pacient po ošetření transportován do zdravotnického zařízení, využívá posádka sanitního vozu další funkcionalitu tohoto systému, tzv. „Avízo pacienta“. Z místa zásahu odesílá do příslušného zdravotnického zařízení zásadní informace o zdravotním stavu převáženého pacienta.

Další stupeň systému navazující na „Avízo“, je svolávání lékařských týmů v rámci nemocnice. Především u závažných stavů se tak specializované týmy urgentních oddělení mohou v předstihu připravit na příjem pacienta. Tento systém zrychlí převzetí pacienta od záchranářů a povede k zefektivnění navazující nemocniční péče.

Pro záchranáře je při jejich práci velmi důležitá zpětná vazba.  Jde o informace, zda pracovní diagnóza stanovená v terénu při vlastním zásahu, je následně potvrzena v nemocnici po provedení dalších odborných vyšetření. Proto došlo v rámci tohoto projektu k vytvoření komunikačních uzlů, které umožňují oprávněným osobám získat konečnou diagnózu pacientů transportovaných ZZS ZK do zdravotnických zařízení. Tyto údaje budou následně vyhodnocovány a poslouží ke zvyšování erudice zdravotníků při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Součástí projektu je rovněž zavedení systému, kdy pomocí speciální aplikace v mobilním telefonu mohou na území Zlínského kraje, lidé se sluchovým a řečovým postiženým intuitivně komunikovat s operátory zdravotnického operačního střediska.

Prezentace Avízo pacienta

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...