Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Archiv

2019-10-22 - Otevření zmodernizovaného vzdělávacího střediska ZZS ZK


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. úspěšně dokončila realizaci projektu: „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality záchranných prací, snížení negativních jevů při mimořádné události ve vztahu k poskytnutí první pomoci a přednemocniční neodkladné péče odborným personálem ZZS ZK, složkami IZS, případně dalšími subjekty, které působí na místě mimořádné události v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva.

Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity výukových prostor pro teoretickou přípravu a praktický nácvik vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ve Zlíně formou nástavby současného objektu. Rozšířením se zvýšil počet učeben a místností sloužících ke vzdělávací a výcvikové činnosti, přičemž nové technologické vybavení umožňuje simulovat nácvik situací, co nejvíce se podobající reálným zásahům. Ročně bude proškoleno více jak 3 500 pracovníků IZS systému.

Výcvikovou a školící místnost určenou pro přednáškovou činnost a teoretickou přípravu až 80-ti osob, je díky dispozičnímu řešení možno rozdělit posunovací stěnou na dvě samostatné místnosti. Tyto rozčleněné prostory slouží pro praktický nácvik několika týmů na jednotlivých výukových modelech určených pro nácvik řešení urgentních stavů se stabilizací základních životních funkcí.

Na výcvikovou a školící místnost navazuje pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér, kde je nainstalován výukový model člověka. Tento trenažér umožňuje simulovat velké množství kritických situací a zdravotnických scénářů, počínaje zraněním pacienta v kterémkoliv místě, přes srdeční a dechové potíže, neurologické potíže a velké množství dalších urgentních stavů. Tyto situace jsou instruktorem ovládány přes tablet a veškerá činnost zasahujícího týmu se přenáší na velkoplošnou obrazovku do vedlejší místnosti, kde je sledován průběh činnosti zasahujícího týmu on-line, je prováděn okamžitý rozbor situací, nebo následný rozbor ze záznamového zařízení.

Středisko disponuje i výcvikovou PC místností, která je vybavena 13 osobními počítači na samostatných pracovištích, pro individuální testování a přezkoušení proškolených účastníků, pro odborné teoretické workshopy. PC jsou vybaveny softwarovou aplikací pro simulaci událostí s hromadným postižením osob a PC pracoviště demo verzí dispečerské aplikace pro výcvik operátorů a operátorek krajského zdravotnického operačního střediska.

Další součástí střediska je exteriérový výcvikový prostor, který je částečně zastřešený a nachází se zde mimo jiné i realistická maketa schodiště. Tento prostor má své využití pro praktický nácvik zejména transportních technik i za nepříznivých klimatických podmínek.

Celá akce, jejíž realizace byla zahájena v červnu 2018 a ukončena v říjnu 2019 a jejímž investorem byl Zlínský kraj, byla realizována dle Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 27). Celková hodnota investice činila částku ve výši 37,819.000,-Kč, přičemž částka ve výši 21,019.000,- Kč byla financována z rozpočtu Zlínského kraje, částka ve výši 15,727.000,- dotacemi z fondu EU a částka 925.000,- Kč dotací ze státního rozpočtu.

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...