Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Archiv

2019-10-07 - Cvičení Týmu biologické ochrany


Ve středu 25. září 2019 proběhlo v Praze v Nemocnici Na Bulovce cvičení Týmu biologické ochrany ZZS Zlínského kraje s nácvikem předání pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou. Cvičení volně navazovalo na společné cvičení složek IZS z 25. 6. 2019 v Kostelanech nad Moravou. První cvičení prověřilo spolupráci všech základních složek IZS, doplněné o zástupce Krajské hygienické stanice ve Zlíně, v místě výskytu a přípravy postiženého k transportu., Aktuálně uskutečněné cvičení se zaměřilo výhradně na úkony spojené s předáním pacienta v cílovém zdravotnickém zařízení. Právě pražská Nemocnice Na Bulovce je jedním ze specializovaných zařízení v ČR, kam mohou být takoví pacienti směřováni.

Samotnému cvičení předcházel přesun do Prahy, přípravy speciálních oděvů a samotného pacienta. Toho zastoupil jeden z členů Týmu biologické ochrany. Samotnému předání přihlíželi mj. i zástupci hygienické stanice v Praze a pečlivě kontrolovali každý krok zlínských záchranářů. Cvičení potvrdilo připravenost ZZS Zlínského kraje na specializovanou přepravu takových pacientů. 

 

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...