Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Archiv

2019-09-30 - První školení


Dne 24. 9. 2019 jsme uskutečnili první školení v nově vybudovaném Vzdělávacím a výcvikovém středisku (VVS) Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.
Cílem školení bylo získání nových poznatků a dovedností v oblasti poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče dětem různých věkových kategorií, v oblasti rozšířené neodkladné resuscitace dětí a ve zdokonalení praktických dovedností.
Školení se zúčastnili členové výjezdových posádek ZZS ZK, oblasti Valašské Meziříčí, celkem 15 lékařských a nelékařských pracovníků. Účastníkům se věnovalo 8 lektorů.

Školení bylo rozděleno na praktickou a teoretickou část. Náplní teoretické části byla přednáška o akutní pediatrii, základní zhodnocení a intervence u kriticky nemocného dítěte, neodkladná resuscitace dětí, akutní stavy v kontextu ABCDE, trauma u dětí.
 
Po úvodní teoretické části probíhala výuka v malých skupinách na 3 stanovištích.
Na prvním stanovišti účastníci kurzu procvičovali resuscitaci novorozence bezprostředně po porodu. Důraz byl kladen na správné uvolnění dýchacích cest, kvalitní provedení insuflačních vdechů a opakované kontroly stavu dítěte.

Druhé a třetí stanoviště se věnovalo ošetření dětského pacienta s náhlou zástavou oběhu.
Cílem bylo procvičit si postup ABCDE při prvním kontaktu s pacientem a zaměřit se na práci s pediatrickým protokolem včetně řešení fibrilovatelného a nefebrilovatelného rytmu.

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...