Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Archiv

2018-05-17 - Na záchrance hořelo


V průběhu dnešního dopoledne absolvovaly všechny složky IZS společné cvičení simulovaného požáru serverovny na Zdravotnickém operačním středisku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Účelem tohoto cvičení bylo prověřit a zdokonalit koordinaci činností jednotlivých složek IZS při společném zásahu.

Tématem byla událost, kdy v místnosti serverovny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje začalo hořet, v důsledku čehož došlo k výpadku informačních a komunikačních technologií. Pracovníci Zdravotnického operačního střediska byli převezeni spolu s potřebnou technikou a dalším vybavením do náhradních prostor. Jejich úkolem bylo i v době přepravy nadále zajišťovat příjem tísňové linky 155 a řídit provoz všech sanitních vozidel v celém kraji. Na místo události ihned po oznámení vyjeli profesionální hasiči. Ti po příjezdu začali s hašením požáru s cílem co nejmenších majetkových škod.

Své úkoly má při takové mimořádné situaci samozřejmě i Policie ČR. Přímo na místě požáru přivolaní policisté zajišťovali prostor a řídili dopravu v bezprostřední blízkosti události. Další policejní hlídky zabezpečovaly doprovod a případné řízení provozu při přesunu zaměstnanců Zdravotnického operačního střediska na určené záložní pracoviště. To bylo zřízeno v objektu Policie ČR - pracoviště integrovaného operačního střediska Územního odboru Zlín. Pracovníci integrovaného operačního střediska PČR zajistili pro záchranáře potřebné prostory a také technologie nezbytné k činnosti záložního operačního střediska zdravotnické záchranné služby.

Celý průběh cvičení byl dokumentován. Následně jej zástupci všech složek IZS vyhodnotí a provedou rozbor všech jeho dílčích částí.

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...