Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Veřejné zakázky

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - vozidlo pro přepravu zdravotnického personálu“

Lhůta pro podání nabídek:

do 8. 12. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2020/2/13

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Kupní smlouva

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - výpočetní technika 2020“

Lhůta pro podání nabídek:

do 3. 12. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2020/2/14

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Specifikace

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 4 - Cenová nabídka

Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 2 - Ramcové kupní smlouvy

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - školení řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby“

Lhůta pro podání nabídek:

do 14. 9. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2020/2/11

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí školení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Seznam významných služeb

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Název zakázky:

 ZZS ZK – projektová dokumentace - nové zdravotnické operační středisko Zlín

Lhůta pro podání nabídek:

 20.7.2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2020/2/09

Cestne prohlaseni zakladni zpusobilost

Objemova studie

Seznam vyznamnych sluzeb

kryci list

vyzva

smlouva o dilo


 

Název zakázky:

 „ZZS ZK - Tonery a náplně pro laserové a inkoustové tiskárny a kopírky 2020“

Lhůta pro podání nabídek:

 do 4. 6. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2020/2/06

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - specifikace

Příloha č. 2 - krycí list

Příloha č. 3 - cenová nabídka

Rámcová kupní smlouva

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Název zakázky:

 „ZZS ZK – Servis a opravy klimatizací a vzduchotechniky 2020“

Lhůta pro podání nabídek:

do 29.5.2020 13:00 hodin na sekretariát sídla zadavatele Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

Číslo zakázky:

VZ/2020/2/07

Servis a opravy klimatizaci 2020-vyzva-0

Servis a opravy klimatizaci 2020-priloha 2-cenova nabidka

Servis a opravy klimatizaci 2020-priloha 3-smlouva o dilo

Servis a opravy klimatizaci 2020-priloha 1 kryci list-0

 

 

Název zakázky:

 „ZZS ZK - jednorázové vyšetřovací a operační rukavice“

Lhůta pro podání nabídek:

 do 17. 3. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2020/2/02

Výzva k podání nabídky

Krycí list - příloha č. 1

Cenová nabídka - příloha č. 2

Rámcová smlouva - příloha č. 3

Vysvětlení k zadávací dokumentaci

Vysetřovací rukavice - Rámcová smlouva - příloha 3v3.doc

Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 2

Rámcová smlouva - příloha 3v4.doc

 

 

 

 

 

Název zakázky:

 „ZZS ZK - projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti - přestavba  stávajících objektů na výjezdovou základnu Otrokovice“

Lhůta pro podání nabídek:

 do 21. 1. 2020, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2019/2/07

Termín prohlídky místa budoucího plnění

 9. 1. 2020 v 10.00 hod.

 

 

Výzva k podání nabídky.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list.doc

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo.doc

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení zákl. způsobilosti.doc

Příloha č. 4 - Seznam významných služeb.doc

Příloha č. 5 - Objemová studie.pdf

Příloha č. 6a - 2009-07-SP - KVÍTKOVICE - ŘEZ A-A.pdf

Příloha č. 6b - Pohled od jihu a západu.pdf

Příloha č. 6c - Pohled od severu a východu.pdf

Příloha č. 6d - Půdorys 1NP kovodílna.pdf

Příloha č. 6e - Půdorys 2 NP kovodílna a dřevařská dílna.pdf

Příloha č. 6f - Půdorys 1NP a 2NP sociální budova.pdf

Příloha č. 6g -Půdorys 3NP sociální budova.pdf

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - stomatologická pohotovostní služba v okrese Uherské Hradiště 2020“

Lhůta pro podání nabídek:

do 19. 12. 2019, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/05

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Návrh smlouvy

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - výpočetní technika 2019“

Lhůta pro podání nabídek:

do 12. 12. 2019, 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/09

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky

Cenová nabídka

Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 2 Rámcové kupní smlouvy

 

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - vozidlové radiostanice 2019“

Lhůta pro podání nabídek:

do 2. 12. 2019, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/08

Vyzva k podani nabidky.pdf

Priloha1-kryci list.doc

priloha2-smlouva.doc

priloha3-IO 234262.pdf

 

 

Název zakázky:

„Přístavba výjezdové základny ZZS ZK Vsetín - technický dozor stavebníka“

Lhůta pro podání nabídek:

do 15.7.2019, 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/04

 

Vyzva.pdf

Příloha č.1- krycí list.doc

Příloha č. 2 - příkazní smlouva.doc

Přiloha č.3 - ČP o splnění zákl. způs.doc

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - pořízení tabletů pro posádky zdravotnické záchranné služby“

Lhůta pro podání nabídek:

do 27.5.2019, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/03

 

Výzva.pdf

Příloha 1 - krycí list-0.doc

Příloha 2 - smlouva-0.doc

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - digitální rádiová komunikace II“

Lhůta pro podání nabídek:

do 30.4.2019, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2019/2/02

 

Výzva k podání nabídky.pdf

Příloha č. 1 - krycí list.doc

Příloha č. 2 - smlouva.doc

 

 

Název zakázky:

 „ZZS ZK - klimatizace Uherský Brod a Zlín 2019“

Lhůta pro podání nabídek:

 do 4. 3. 2019, 13.30 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2019/2/01

Termín prohlídky místa budoucího plnění

 Uherský Brod dne 26. 2. 2019 v 9.00 hod.

 Zlín dne 25. 2. 2019 v 9.00 hod.

 

Klimatizace/CH-ZL - 01 - A.pdf

TECHNICKA ZPRAVA - KLIMATIZACE - UB DVD.pdf

EL104-Dispozice.pdf

Klimatizace/EL102-Specifikace_bez ceny.pdf

Vyzva k podani nabidky - klimatizace.pdf

Vykaz vymer Uhersky Brod.xlsx

Klimatizace/CH-UB - 01.pdf

Klimatizace/EL103-Doplneni rozvadece RMS203.pdf

Vykaz vymer Zlin.xlsx

EL104-Dispozice (1).pdf

EL101- TZ.pdf

Klimatizace/CH-ZL - 02 - B.pdf

Klimatizace - priloha2-kryci list-0.doc

Klimatizace/EL103-Doplneni rozvadece R1.1.pdf

TECHNICKA ZPRAVA - KLIMATIZACE - ZLIN DVD.pdf

Klimatizace - priloha5-smlouva o dilo.doc

EL102-Specifikace_bez cen.pdf

Klimatizace - priloha4-Seznam vyznamnych sluzeb.doc

EL101-TZ.pdf

Klimatizace - priloha3-Cest.prohl. o splneni zakl. zpusobilosti.doc

___________________________________________________________________________________________________

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - výpočetní technika 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 13.12.2018, 12.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/10

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Struktura

Příloha č. 2 - Krycí list nabidky

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

Příloha č. 4 - Kupní smlouva

Příloha č. 5 - Příloha č. 1 smlouvy

Příloha č. 6 - Příloha č. 2 smlouvy

__________________________________________________________________________________________________

 

Název zakázky:

„Přístavba výjezdové základny ZZS ZK Vsetín - projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti II“

Lhůta pro podání nabídek:

do 22.11.2018, 12.30 hod.

Prohlídka místa budoucího plnění

středa 14.11.2018 v 9.30 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/09

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení dodavatele

Seznam významných služeb - přehled realizovaných zakázek

________________________________________________________________________________________________

 

Název zakázky:

„Přístavba výjezdové základny ZZS ZK Vsetín - projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti“

Lhůta pro podání nabídek:

do 1.11.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/08

 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Smlouva o dílo

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - Pneumatiky 2018 - 2021“

Lhůta pro podání nabídek:

do 1.11.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/07

 

Výzva k podání nabídky

Cenová nabídka

Krycí list nabídky

Rámcová kupní smlouva

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - Oprava komunikace a parkovací plochy u výjezdové základny Kroměříž“

Lhůta pro podání nabídek:

do 8.8.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/05

 

Výzva

Příloha č. 1a - sit. zákres díla v kat. mapě

Příloha č. 1b - slepý položkový rozpočet

Příloha č. 2 - krycí list

Příloha č.3 - smlouva o dilo

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - Transportní plicní ventilátory“

Lhůta pro podání nabídek:

do 6.8.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/04

 

Výzva k podání nabídek

Technická specifikace

Kryci list

Kupní smlouva

Kupní smlouva - příloha

 

 

 

Název zakázky:

„Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“

Lhůta pro podání nabídek:

do 6.8.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/03

Zadávací dokumentace

Krycí list

Specifikace předmětu plnění - avízo pacienta

Specifikace předmětu plnění - svolávání LT

Specifikace předmětu plnění - úprava disp. SW

Technické požadavky na avízo pac.

Technické požadavky na svolávání LT

Technické požadavky na úpr. disp. SW

Avízo pacienta - Obchodní podmínky

Svolávání LT - Obchodní podmínky

Úprava disp SW - Obchodní podmínky

Tech. podpora Avízo pacienta

Tech. podpora Svolávání týmu

Tech. podpora úprava disp. SW

Pravidla bezpečnosti

Studie proveditelnosti

Prodlouzeni lhuty pro podani nabidek.pdf

Vysvětlení zadávací dokumentace - část 1

Vysvětlení zadávací dokumentace - část 3 - Úprava disp. SW

Vysvětlení zadávací dokumentace

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – Digitální rádiová komunikace s LZS sousedních krajů“

Lhůta pro podání nabídek:

do 20.6.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/06

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Kupní smlouva

 

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – SZM pro monitorování EKG a multifunkční elektrody“

Lhůta pro podání nabídek:

do 23.5.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2018/2/04

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Rámcová kupní smlouva (část 1)

Rámcová kupní smlouva (část 2)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Cenová nabídka

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – rekonstrukce opěrné zídky v Chrastěšově“

Lhůta pro podání nabídek:

do 21.5.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2018/2/02

01 TECHNICKA ZPRAVA

02 situace

03 Operna stena bouraci prace

04 OPERNA STENA NOVY STAV

05 OPERNA STENA SANACE

Vyzva k podani nabidky

Rekonstrukce operne zidky v Chrastesove-priloha2-kryci list-0

Rekonstrukce operne zidky v Chrastesove-priloha3-smlouva o dilo

Oznámení k veřejné zakázce

Výkaz výměr


Název zakázky:

„ZZS ZK – Letní a celoroční pneu 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 16.5.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/03

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Kupní smlouva

Cenová nabídka

Dodatečné informace, prodloužení lhůty

Kupní smlouva II.

Dodatečné informace č. 2

Výzva k podání nabídky

Kryci list

Kupní smlouva

vyzva k podani nabidky.pdf

Cenová nabídka v02.xlsx


Název zakázky:

„ZZS ZK – Vozidla RV a technologické vozidlo 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 25.4.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/02

specifikace

Vyzva k podani nabidek

kupni smlouva

kryci list


Název zakázky:

„ZZS ZK – Medicinální kyslík 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 14.3.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/01

najemni smlouva priloha 1

Medicinalni kyslik - priloha 3

kryci list

najemni smlouva

najemni smlouva priloha 1

Medicinalni kyslik - priloha 4

najemni smlouva priloha 2

ramcova kupni smlouva

ramcova kupni smlouva-priloha 2

ramcova kupni smlouva-priloha 1

Zadavaci dokumentace-specifikace c. 1

Zadavaci dokumentace-specifikace c. 2

Vyzva k podani nabidek - medicinalni kyslik


Název zakázky:

„ZZS ZK – Dodávka glukometrů a souvisejícího SZM 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 12.2.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ 2018/2/01

Krycí list

Výzva

Smlouva

Technická specifikace

Cenová nabídka


Název zakázky:

„ZZS ZK – Ruční radiostanice 2017“

Lhůta pro podání nabídek:

do 7.12.2017 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/13

Krycí list

Výzva

Výzva 1

Smlouva


Název zakázky:

ZZS ZK – dálkové světlomety 2017

Lhůta pro podání nabídek:

13.11.2017 ve 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/10

Výzva

Krycí list

smlouva


Název zakázky:

ZZS ZK – zimní pneu 2017 II

Lhůta pro podání nabídek:

do 2.11.2017, 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ 2017/2/12

výzva

krycí list

smlouva

cenová nabídka


Název zakázky:

ZZS ZK – výpočetní technika 2017

Lhůta pro podání nabídek:

do 23.10.2017 14:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/08

výzva

Krycí list

smlouva

smlouva

smlouva

struktura


Název zakázky:

ZZS ZK – Dokovací stanice pro tablety

Lhůta pro podání nabídek:

do 20.10.2017, 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/09

 vyzva

Krycí list

smlouva

Zapocitatelna praxe


Název zakázky:

ZZS ZK – zimní pneu 2017

Lhůta pro podání nabídek:

23.10.2017 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/11

 Rozhodnuti zadavatele o zruseni zadavaciho rizeni


Název zakázky:

ZZS ZK – Rekonstrukce plynové kotelny Kroměříž

Lhůta pro podání nabídek:

do 16.10.2017 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/07

 

Výzva

krycí list

smlouva o dílo

výkaz výměr-b

D.1.4.b-102 Schema.pdf

D.1.4.b-103 Pudorys 1.NP

D.1.4.d-102 Schema zapojeni

2021-03-02 - Na heliportu ve Vsetíně přistál další vrtulník s pacientem s onemocněním COVID-19


Transport pacientů s vážným průběhem onemocnění COVID-19 do Zlínského kraje...

2021-03-02 - Držíte nám palce. Děkujeme za skvělou kávu!


Kvalitní káva! A je jí hned patnáct kilogramů. Zdravotnické záchranné ...

2021-02-26 - Vrtulník transportoval z Teplic do Zlína pacienta s vážným průběhem onemocnění COVID-19


Vrtulníkem Letecké záchranné služby byl v pátek 26. února 2021 do Zl&iac...